Officiële website van Mondpaco (Wereldvrede)

Dinsdag 1 november 2016 "Allerheiligentocht".

Afstanden: 4 toegankelijk voor rolwagens 6-12-18 km. Inschrijving van 7:00 tot 15:00 uur. Kristoffelheem; Schoolstraat 10, 3945 HAM.

Mardi 1 novembre 2016 "Randonnée Toussaint".

Distance: 4 accessible aux fauteuils roulants 6-12-18 km. Insciption entre 7:00 et 15:00 h. Kristoffelheem; Schoolstraat 10, 3945 HAM.

Dienstag, den 1 November 2016 "Allerheiligen Wanderung".

Abstände: 4 Zugänglich für Rollstuhlfahrer 6-12-18 km. Eintragung zwischen 7 und 15 Uhr. Kristoffelheem; Schoolstraat 10, 3945 HAM.

Tuesday, November 1, 2016 "All Saints March".

Distances: 4 accissible for wheelchairs 6-12-18 km. Inscription between 7:00 and 15:00 hours. Kristoffelheem; Schoolstraat 10, 3945 HAM.

Martes, el 1 de noviembre 2016 "Todas los Santos de la Marcha".

Distancias:4 accesible para sillas de ruedas 6-12-18 km. Inscription entre la 7:00 y las 15:00 h. Kristoffelheem; Schoolstraat 10, 3945 HAM.

Martedi, 1 novembre 2016 "Git Ognissanti".

Distanze: 4 accessibile con sedia a rotelle 6-12-18 km. Inscrizione tra 7:00 e 15:00 ore. Kristoffelheem; Schoolstraat 10, 3945 HAM.

 Mardo, la 1 novembro 2016 "Ciuj Sanktulop Marŝo".

Distancoj: 4 alirebla al rulseĝoj 6-12-18 km. Enskribo inter 7:00 kaj 15:00 a horo. Kristoffelheem; Schoolstraat 10, 3945 HAM. 

 

Mondpaco is een woord van 't Esperanto en betekent in het Nederlands: "Wereldvrede". Het wordt "mondpatso" uitgesproken. Om de nationale gevoeligheden van de mensen niet te kwetsen, hebben wij bewust gekozen voor een neutrale taal. Een taal van niemand en van iedereen. 

Het logo heeft TJ volledig ontworpen, nadat hij op 9 jarige leeftijd een bijna dood ervaring (BDE) heeft gehad. Vanaf die dag is voor hem Mondpaco ontstaan. Alles is geregistreerd vanaf 4 november 1995. 

 

tina bride
TJ met Tina Bride

Voor TJ bestaat er maar: 

  • Eén soort => De mens.
  • Eén geloof=> De Liefde.
  • Eén land => De wereld.

Aangezien ons bewustzijn een scheppende kracht heeft is het belangrijk om steeds positieve gedachten en gevoelens te hebben alsook goede daden te doen. 

Mensen hebben geen keuze om te bepalen, waar ze geborden zullen worden en welke uiterlijk kenmerken ze zullen hebben.

Mondpaco staat voor liefde, licht, vrede, gelijkheid, tolerantie, harmonie, respect, eenheid, eerbied, verbondenheid, naastenliefde, verdraagzaamheid, ... Kortom alles wat positief is.