Officiële website van Mondpaco (Wereldvrede)

Dinsdag 1 november 2016 "Allerheiligentocht".

Afstanden: 4 toegankelijk voor rolwagens 6-12-18 km. Inschrijving van 7:00 tot 15:00 uur. Kristoffelheem; Schoolstraat 10, 3945 HAM.

Mardi 1 novembre 2016 "Randonnée Toussaint".

Distance: 4 accessible aux fauteuils roulants 6-12-18 km. Insciption entre 7:00 et 15:00 h. Kristoffelheem; Schoolstraat 10, 3945 HAM.

Dienstag, den 1 November 2016 "Allerheiligen Wanderung".

Abstände: 4 Zugänglich für Rollstuhlfahrer 6-12-18 km. Eintragung zwischen 7 und 15 Uhr. Kristoffelheem; Schoolstraat 10, 3945 HAM.

Tuesday, November 1, 2016 "All Saints March".

Distances: 4 accissible for wheelchairs 6-12-18 km. Inscription between 7:00 and 15:00 hours. Kristoffelheem; Schoolstraat 10, 3945 HAM.

Martes, el 1 de noviembre 2016 "Todas los Santos de la Marcha".

Distancias:4 accesible para sillas de ruedas 6-12-18 km. Inscription entre la 7:00 y las 15:00 h. Kristoffelheem; Schoolstraat 10, 3945 HAM.

Martedi, 1 novembre 2016 "Git Ognissanti".

Distanze: 4 accessibile con sedia a rotelle 6-12-18 km. Inscrizione tra 7:00 e 15:00 ore. Kristoffelheem; Schoolstraat 10, 3945 HAM.

 Mardo, la 1 novembro 2016 "Ciuj Sanktulop Marŝo".

Distancoj: 4 alirebla al rulseĝoj 6-12-18 km. Enskribo inter 7:00 kaj 15:00 a horo. Kristoffelheem; Schoolstraat 10, 3945 HAM. 

 

Mondpaco is een woord van 't Esperanto en betekent in het Nederlands: "Wereldvrede". Het wordt "mondpatso" uitgesproken. Om de nationale gevoeligheden van de mensen niet te kwetsen, hebben wij bewust gekozen voor een neutrale taal. Een taal van niemand en van iedereen. 

Het logo heeft TJ volledig zelf ontworpen en komt vooral in de neutrale kleuren zwart en wit voor, maar kan in alle kleuren voorkomen. 

 

tina bride
TJ met Tina Bride

Het Mondpaco verhaal begint al heel erg vroeg. TJ ("TeeJay" uitgesproken, Timmermans Johnny) was zo'n 9 jaar toen hij een allergische reactie heeft gedaan tijdens het inbrengen van de narcose. Ze hebben 45 minuten gevochten voor zijn "fysieke" leven. Hij heeft tijdens dit gebeuren een glimp van het hiernamaals ontvangen. Vanaf die dag is mondpaco voor hem ontstaan. Hij heeft een hele tijd samengewerkt met de mensen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en is tot het volgend besluid gekomen: Alle mensen behoren tot één en dezelfde soort, ongeacht hun uiterlijke verschillen. 

Voor TJ bestaat er maar: 

  • Eén soort => De mens.
  • Eén geloof=> De Liefde.
  • Eén land => De wereld.

Officieel is Mondpaco Vereniging Zonder Winst opgericht op 4 november 1995.

Ons doel is om vrede te stichten op een geweldloze manier tussen alle mensen, ongeacht hun huidskleur, taal, nationaliteit, godsdienst of andere uiterlijke verschillen. Dit door middel van de sport, en in het bijzonder, de wandelsport, te beoefenen en deze te propageren door actieve deelname van haar leden aan georganiseerde wandelverenigingen en het inrichten van wandeltochten. 

Muziek is TJ zijn eerste grote liefde en deze 2 woorden: muziek en liefde zijn wereldtalen die niet vertaald hoeven te worden. Iedereen begrijpt dit, daarom zal hij ook via de muziek in 't genre stevige melodische pop met een vleugje rock proberen om wereldvrede te bereiken. "Mondpaco"

Aangezien ons bewustzijn een scheppende kracht heeft is het belangrijk om steeds positieve gedachten en gevoelens te hebben alsook goede daden te doen. 

Mensen hebben geen keuze om te bepalen, waar ze geborden zullen worden en welke uiterlijk kenmerken ze zullen hebben. Wel zijn alle mensen verantwoordelijke voor hun eigen daden, buiten een aantal onvrijwillige daden en voor de gevolgen daarvan. Mondpaco staat voor liefde, licht, vrede, gelijkheid, tolerantie, harmonie, respect, eenheid, eerbied, verbondenheid, naastenliefde, verdraagzaamheid, ... Kortom alles wat positief is. 

Bedankt aan al onze vrijwilligers die hun inzetten bij onze activiteiten

Ik doe ook vooral mijn petje af voor mijn leden/helpers omdat jullie, als vrijwilligers, in deze samenleving die drijft op concurrentie, individualisme en jammer genoeg ook vaak blinde hebzucht, je nek durft uit te steken om ‘goed’ te doen voor je directe of minder directe omgeving. Niet evident.

 

Terugbetaling van het lidgeld door uw ziekenfonds 2015

Dit jaar zal Uw ziekenfonds uw lidgeld voor Wandelclub Mondpaco voor héél uw gezin terugbetalen. 
Interesse? Neem contact op voor meer info: 0472/ 81 89 18.

Christelijke mutualiteit

Met het sportvoordeel CM-fit & fun wil CM u actief aanzetten tot sporten en lichaamsbeweging. Dankzij CM-fit&fun kunt u genieten van de terugbetaling van het lidgeld bij Wandelclub Mondpaco

De Voorzorg: 

Met het sportvoordeel Van De Voorzorg wil men U actief aanzetten tot sporten en lichaamsbeweging. Dankzij De Voorzorg kunt u genieten van de terugbetaling van het lidgeld bij Wandelclub Mondpaco. 

Liberale Ziekenfonds:

Als je actief aan je gezondheid wil werken, staat we voor je klaar! Er wordt een terugbetaling gedaan van het lidgeld bij Wandelclub Mondpaco. 

OZ Onafhankelijk Ziekenfonds:

OZ betaalt je het lidgeld bij Wandelclub Mondpaco terug. 

Vlaamse & Neutrale Ziekenfonds: 

Bij betaling van je lidgeld bij Wandelclub Mondpaco, wordt volledig vergoed.